Dairy Farm Equipment Supplier Co

..

ضرورت فیلتراسیون شیر در مزرعه


فیلتر نمودن شیر در اولین مراحل استحصال و پس از دوشش شیر از دام امری ضروری به نظر میرسد بطوری که در هر سطح از تکنولوژی دستگاه شیردوش اعم از ساده تا دستگاههای پیشرفته شیردوش وست فالیا و فارغ از این امر که شیوه نگهداری دام بطور سنتی و در فضای باز( open shed ) باشد و یا به شکل صنعتی و مثلا بصورت فری استال ( free stall ) باشد ، استفاده از فیلتر کاغذی شیر جهت فیلتراسیون شیر در هر دو صورت قابل توصیه است .

استفاده از فیلتر کاغذی شیر در مراحل قبل از ورود آن به تانکهای ذخیره شیر ، نقش قابل توجهی در کاهش بار میکروبی شیر خروجی از واحدهای تولید شیر و دامداریها خواهد داشت چرا که افزایش کانت میکروبی شیر ، حالتی لگاریتمی  و با سرعت ازدیاد قابل توجه میباشد و هرچه محتوای باکتریائی شیر هدایت شده به سیلوهای شیر در ابتدای زمان نگهداری آنها کمتر باشد ، نتیجتا کیفیت شیر ن طی زمان نگهداری آن در مزرعه حفظ خواهد شد .

فیلتر کاغذی شیردوش


..

آلودگی های قابل جداسازی توسط فیلتر کاغذی شیر

 

اجرامی که توسط این فیلتراسیون امکان جداسازی آنها از شیر میباشد ، به دو گروه کلی زیر تقسیم میشوند :
گروه اول : آلودگی های ثانویه ای هستند که در حین عملیات دوشش به شیر اضافه شده اند مانند قطعات کاه و علوفه و یا بقایای مدفوع دام ، موی دام ، مگس و یا سایر حشرات که عمدتاً و سهواً بدلیل عدم رعایت موارد بهداشتی در حین دوشش و توسط پرسنل شیردوش به شیر افزوده شده اند و استفاده از فیلتر کاغذی شیر اثر قابل توجهی در کاهش این اجرام در شیر فیلتر شده خواهد داشت .

گروه دوم : آلودگی های این گروه مواردی مثل لخته های شیر اعم از خونی و یا لخته های سفید های رنگ و یا موکوس ها هستند و عمدتا بدنبال بروز بیماریهای پستانی و شیوع ورم پستان بالینی قابل مشاهده خواهند بود ، در همین رابطه بازبینی فیلتر های کاغذی شیردوشی پس از دوشش جهت بررسی اوضاع کلی گله به لحاظ ورم پستان بالینی بعنوان روشی مدیریتی و شناخته شده است ، بدین معنی که در صورت مشاهده این گروه اجرام در فیلترهای شیردوشی ، بایستی گله از نظر ورم پستان مورد آزمایش تستهای تخصصی تر قرار گیرد .


فیلتر کاغذی شیر خارجی

مکانیسم فیلتراسیون شیر با فیلتر کاغذی شیر

روش اصلی فیلتراسیون شیر در مزرعه که بعنوان فیلتراسیون به روش سد ( Barrier Filtration) نیز نامیده میشود ، متدی است که طی آن فیلتر کاغذی بعنوان سدی در مسیر عبور شیر قرار میگیرد ( In- line Milkfiltration ) و شیر بدلیل اختلاف فشاری که توسط پمپ سانتریفوژ ایجاد شده است از این سد ( فیلتر ) عبور می کند که طی آن اضافات و اجرام آن از شیر جدا می شود .


مکانیسم فیلتراسیون شیر

به خاطر داشته باشید که این فیلتراسیون اثری به محتوای پروتئینی و چربی شیر نداشته و منافذ فیلتر های استاندارد به طوری طراحی شده اند که صرفاً جهت جدا نمودن سایر اضافات و اجرام از شیر می باشند .


سایزهای استاندارد فیلتر شیردوش وست فالیا

..

شاخص های فیلتراسیون شیر مناسب  ؟

 

در فیلتراسیون شیر طی این روش دو مشخصه از اهمیت ویژ ه ای برخوردار هستند ، یکی مقدار سطح  مهیا شده برای عبور شیر از آن و دیگری ماهیت و کیفیت فیلتر کاغذی مورد استفاده میباشد .
** سطح : اگرچه در دستگاههای ساده و کوچکتر یک فیلتر خطی ساده (  Monofilter  ) در مسیر عبوری شیر پاسخگو خواهد بود  با اینحال در صورت نیاز به افزایش سطح مورد نیاز فیلتراسیون شیر ، ( بدنبال افزایش دبی شیر خروجی از چاله در سیستم های پارالل یا روتاری )  این امر با افزایش سایز هر فیلتر و یا افزایش تعداد واحد های فیلتراسیون در مسیر عبوری شیر مهیا میگردد . به هر حال  تناسب مستقیمی به جهت مقدار دبی شیر عبوری و سطح مورد نظر برای فیلتراسیون وجود  دارد که با افزایش مقدار شیر عبوری باید سطح پیش بینی شده برای فیلتراسیون هم افزوده شود .

فیلتر کاغذی شیر اصلی            فیلتر کاغذی شیر دوبل

**ماهیت کاغذ اولیه مصرفی : این شاخصه نیز برای تهیه فیلتر کاغذی شیر ، نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، اگر فیلتر بیش از حد نازک باشد و یا قطر منافذ آن بیش از حد استاندارد داشته باشد علاوه بر پاره شدن فیلتر در حین شیردوشی ممکن است باعث عبور دادن برخی از اجرام اضافی همراه شیر خواهد شد که عملا هدف فیلتراسیون شیر محقق نشده است .
و در نقطه مقابل  ، ضخامت بیش از حد فیلتر کاغذی مذکور ، فشار مضاعفی بر پمپ شیری که مسئولیت عبور شیر را بر عهده دارد اعمال می نماید که  این حالت  خرابی متعدد پمپ شیر بدلیل تحمل فشار بیش از اندازه را در پی  خواهد داشت  و در مواردی دامداران محترم نسبت به تعویض پمپ استاندارد و استفاده از پمپ قوی تر اقدام مینمایند که اگرچه این امر ، ظاهرا مشکل را برطرف مینماید ولی نکته این است که  فشار مضاعف تحمیل شده بر شیر ، بعضا باعث تغییر ماهیت برخی اجزاء شیر مانند شکست گویچه های چربی و تغییر محتوای پروتئینی و بافت شیر شده که کاهش شاخصه های کیفی در برخی از آزمایشات کیفیت فیزیکی شیر خام ( که در کارخانجات لبنی و یا مراکز تحویل شیر انجام میشود ) از عواقب این تغییرات خواهد بود و نتیجه اینکه در صورت اعتقاد به  شعار ،،  پیشگیری بهتر از درمان ،،  و عمل به آن  با  انتخاب و استفاده از فیلترهای استاندارد هیچ کدام از عیوب فوق بروز نخواهد کرد .

لطفا جهت تهیه فیلتر کاغذی شیر خارجی  با سایزاستاندارد دستگاههای وست فالیا اینجا را کلیک کنید .

فیلتر کاغذی شیر اصلی                        سایز فیلتر کاغذی شیر استاندارد   


نکته : اگرچه بطور سنتی کیفیت فیلتر کاغذی شیر بر مبنای قوام آن و بر حسب وزن کاغذ مصرفی در واحد سطح و با مقیاس گرم بر مترمربع سنجیده می شد با اینحال امروزه مقیاسهای دیگری نیز در ارزشیابی  دخیل هستند که بعضا مهمتر از وزن کاغذ مصرفی هستند .


فیلتر کاغذی شیر استاندارد                   سنجش کیفیت فیلتر کاغذی شیر


به هر حال  به یاد داشته باشید توجه به استانداردهای اصلی دستگاههای وست فالیا ، تعداد واحد های دوشنده هر چاله شیردوشی  و توان پمپ شیر ، در تعیین سایز مناسب  فیلتر مورد نیاز آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با اینحال دو سایز 455 میلیمتر در 57 میلیمتر جه دامداریهای کوچکتر و سایز 800  در 75 میلیمتر نیز در دستگاههای جدید و مدرن وست فالیایی نصب شده در ایران پر کاربرد تر هستند. لطفا جهت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان ما تماس بگیرید .


 

سایزهای استاندارد فیلتر شیردوش وست فالیا

متن

توجه : استاندارد های فیلتر کاغذی


نکته حائز اهمیت اینکه بدلیل تماس مستقیم این محصول با شیر ، بایستی کاغذ مصرفی در تولید فیلتر کاغذی شیر دارای مجوز مصرف در مواد خوراکی( Food Grade ) باشد و البته بدلیل کنترل ویژه در این محصول در کشورهای اروپائی و امریکایی ، فیلتر کاغذی شیر تولید شده در این کشورها حتماً دارای استاندارد های CE و FDA نیز می باشد .


   HACCP فیلتر کاغذی شیر با استاندارد    فیلتر کاغذی شیر با استاندارد اروپا CE       فیلتر کاغذی شیر با مجوز FDA آمریکا        فیلتر کاغذی شیر استاندارد


این در حالی است که متاسفانه در ایران برخی سود جویان عرضه کننده لوازم و تجهیزات دامپروری جهت تولید این فیلترها از مواد اولیه نامرغوب استفاده می کنند که اکثراً آغشته با رزین های صنعتی بوده و به هیچ وجه گزینه مناسبی برای تولید این محصول که مصرف آن در مجاورت شیر است ، نمی باشد چرا که این رزین های صنعتی با هیچ یک از روش های پروسس شیر مانند پاستوریزاسیون ، استرلیزاسیون و یا حتی جوشاندن شیر بی اثر نشده و بعضاً حاوی سموم تجمعی می باشند که نهایتاً به بدن انسان بعنوان مصرف کننده نهائی این محصولات لبنی منتقل می گردند که علاوه بر بروز اختلالات گوارشی ، مخاطرات جدی بهداشتی برای سلامت عمومی خواهند داشت ، پس به یاد داشته باشید انتخابهای صحیح ما مسئول  حفظ سلامتی عزیزان مان خواهد بود .

لطفا جهت اطلاعات تکمیلی از استانداردهای  مطلوب جهت فیلتر های کاغذی شیر  با ما تماس  بگیرید .


فیلتر کاغذی شیر استاندارد


gogoanime