Dairy Farm Equipment Supplier Co

شیلنگهای شیردوشی

شیلنگها و رابط های شیردوشی : لاینر لاستیکیقطعات  لاستیکی دستگاههای شیردوشی بایستی از لاستیکهای دارای مجوز در مصارف خوراکی Food Grade تهیه شده باشند وصرفا هرنوع لاستیک مشکی قابلیت استفاده جهت تهیه شیلنگها و یا لاینر و سایر قطعات را ندارد .
تصاویر شیلنگهای شیردوشی

انواع شیلنگهای لاستیکی شیردوشی

-1 بدنه اصلی لاینر : این قسمـت از لاینر که داخل شل قرار  میگیرد ، مهمترین قسمـت لاینر میباشد که در اثر خلا باز و بسته شده و دوشـش را انجام میدهد . در بـرش مـقطع بدنه لاینرها ، لاینرهای کلاسیک دایره ای شکل هستند. اخیرا لاینرهائی با سطح مقطع بیـضی و مثلثی نیز توسط برخی برندهای شیردوش معرفی شده اند .